NORMES  DEL  CENTRE

- La matrícula del curs es farà efectiva cada curs lectiu i el seu pagament implica la reserva de plaça durat el mateix curs.

- Pel correcte aprofitament del curs i per un treball amb bons resultats és indispensable l' assistència continuada a  classe.

 

- És important la puntualitat de l'alumna a les classes per tal d'aprofitar el curs, prevenir lesions i respectar el treball  de les companyes. El  professor es reserva el dret de no permetre la entrada a classe si l'alumna arriba tard de forma continuada.

- Les classes que les alumnes perdin per falta d'assistència NO es descomptaran de la quota mensual ni seran recuperables.

- Totes les alumnes han d'anar degudament uniformades amb

l' equip de l' Escola i el cabell recollit en monyo per dansa clàssica o amb cua per les altres disciplines.

- Està totalment prohibit menjar a l'interior de l'aula, tant a les classes normals com a les classes obertes o assaigs.

- Les classes són a porta tancada excepte les jornades de classes obertes.

- L' Escola es reserva el dret d'anul.lar classes o canviar horaris o professors.

- L 'Escola no es responsabilitza dels objectes perduts.

- Les mensualitats es faran efectives de l'1 al 5 de cada mes.

- Qualsevol rebut tornat es cobraran despesses de gestió de 10€.

- En cas de baixa temporal o permanent, haurà de comunicar-se amb 10 dies d'antel-lació, per tal que el centre no carregui el rebut corresponent. De no ser així, el rebut es cobrara íntegrament.

© 2023 by Ballet Academy. Proudly created with Wix.com

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • vimeo-square